سامانه مدیریت نشریات علمی (JUR) - واژه نامه اختصاصی